Autor - szczegóły

Zwiernik, Jolanta, Polska

  • Vol 2, No 15 (2012) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism