About the Journal

Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) is a twice per year journal published every six months since 2005. It is devoted solely to reports concerning research on educational processes. It is both a scholarly forum for the exchange of research results and a source of research models.

Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Reviewis indexed in The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Directory of Open Access Journal (DOAJ), and Index Copernicus International Journals Master List. 

 

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy 

 Szanowni Państwo, 

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu, 

zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych  (w tym doktorantek i doktorantów). 

Tematem II edycji konkursu jest  

„Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”. 

Termin zgłaszania artykułów do Konkursu upływa 31.01.2022 roku. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.pedagogika.umk.pl/kpsz/konkurs-im-prof-marioli-chomczynskiej-rubachy/ 

Current Issue


Vol. 1 No. 32 (2021)
Tuesday, Sep 7, 2021

Educational Studies Review

This issue table of contents
Methods of data collection and analysis in educational research