• Nauki humanistyczne
  • Archeologia
  • Bibliologia
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo
  • Filologie inne
  • Filozofia
  • Historia
  • Pedagogika
  • Politologia
  • Sztuki Piękne/Konserwacja Zabytków/Historia sztuki
  • Teologia
 • Nauki matematyczno - przyrodnicze
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia i nauki o ziemi
  • Matematyka i informatyka
  • Medycyna
 • Nauki społeczno - ekonomiczne
  • Ekonomia
  • Pedagogika
  • Prawo
  • Socjologia
 • Varia
wyczyść filtry

Pedagogy and Psychology of Sport Vol 7 Nr 1 2021

Data dodania: 16-01-2021
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Logic and Logical Philosophy Online First Articles

Data dodania: 12-01-2021
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studies in the History of Philosophy Paul Ricoeur: Existence and Society

Data dodania: 06-01-2021
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Journal of Education, Health and Sport Vol 11 Nr 1 2021

Data dodania: 04-01-2021
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej ZWAM

Data dodania: 03-01-2021
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Odrodzenie i Reformacja w Polsce Vol 64 2020

Data dodania: 02-01-2021
Wydawca: Instytut Historii PAN

Ekonomia i Prawo. Economics and Law Vol 19 Nr 4 2020

Data dodania: 31-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym Vol 55 2020

Data dodania: 30-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders Vol 25 2020

Data dodania: 29-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Paedagogia Christiana Being Alone Together in Education

Data dodania: 29-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kwartalnik Historyczny English-Language Edition

Data dodania: 25-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Dzieje Najnowsze Vol 52 Nr 4 2020

Data dodania: 23-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Kwartalnik Historyczny Vol 127 Nr 4 2020

Data dodania: 23-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Teologia i Człowiek Vol 51 Nr 3 2020

Data dodania: 23-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Litteraria Copernicana Tyrmand

Data dodania: 22-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rocznik Toruński Rocznik Toruński

Data dodania: 21-12-2020
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Biblica et Patristica Thoruniensia Ewangelia według św. Łukasza

Data dodania: 21-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dialogi Polityczne Pytania o kulturę

Data dodania: 21-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Archaeologia Historica Polona Archaeologia Historica Polona

Data dodania: 19-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rocznik Przekładoznawczy Nr 15 2020

Data dodania: 19-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Folia Toruniensia Vol 20 2020

Data dodania: 17-12-2020
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska

Journal of Corporate Responsibility and Leadership Reviews of Research on Leadership, CSR & OCB

Data dodania: 10-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej Nr 12 2020

Data dodania: 09-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Studia Paedagogica Ignatiana Nauczyciel – wychowawca – edukator

Data dodania: 09-12-2020
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia Paedagogica Ignatiana Leaders for Social Integration

Data dodania: 09-12-2020
Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie

Bulletin of Geography. Socio-economic Series December

Data dodania: 09-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały Nr 18 2020

Data dodania: 09-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Kwartalnik Historyczny Vol 127 Nr 3 2020

Data dodania: 07-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN

Ruch Filozoficzny Vol 76 Nr 2 2020

Data dodania: 07-12-2020
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Studia Źródłoznawcze. Commentationes Vol 58 2020

Data dodania: 05-12-2020
Wydawca: Instytut Historii PAN
zobacz więcej

Co nowego na platformie czasopism

Dodano: 31-12-2020

Czasopismo Ordines Militares zostało zaindeksowane w bazie SCOPUS

To już kolejne czasopismo z Akademickiej Platformy Czasopism, które zostało umieszczone w bazie SCOPUS. Gratulujemy!!!
Dodano: 16-04-2020

Łódzkie Studia Etnograficzne w bazie Scopus

Miło nam poinformować, że Łódzkie Studia Etnograficzne są od 2020 roku indeksowane w bazie Scopus. Tytuł został zaakceptowany do włączenia do Scopus od materiału za 2019.
Dodano: 02-09-2019

„Ruch Filozoficzny” w bazie Scopus

„Ruch Filozoficzny”, założony w roku 1911 przez Kazimierza Twardowskiego, został właśnie przyjęty do bazy Scopus.