Autor - szczegóły

Rozłucka, Zuzanna

  • Vol 40 (2011) - Artykuły
    Możliwości wykorzystania mikroskopii fluorescencyjnej UV do badania rozmieszczenia impregnatów wzmacniających w nasycanym drewnie na tle metod dotychczas stosowanych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism