Autor - szczegóły

Gierowska‑Kałłaur, Joanna, Polska

  • Vol 48 (2013) - Artykuły
    „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 50, No 1 (2015) - Artykuły recenzyjne i recenzje
    O konieczności rzetelnego ustalania kontekstu rekonstruowanych emocji?
    Szczegóły  PDF


Partnerzy platformy czasopism