Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

O czasopiśmie

To uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów. Zapraszamy do współpracy historyków, politologów, kulturoznawców, socjologów oraz innych badaczy Rosji, Bałkan oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100.

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji.

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.

Tom 57 Nr 2 (2022)
Tuesday, Feb 28, 2023
Spis treści tego numeru
Artykuły recenzyjne i recenzje