Autor - szczegóły

Chołaszczyński, Krystian, Polska

  • No 5 (12) (2011) - Recenzje
    Andrzej Wierzbicki, Etnnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism