Wróć do szczegółów artykułu J. Marszałek-Kawa i in., Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej, T. 1: Studia przypadku; T. 2: Analiza porównawcza, Warszawa 2016. Pobierz Pobierz PDF