Indeksowanie

Indeksowanie

 

Digitalizacja artykułów naukowych opublikowanych w kwartalniku „Historia i Polityka” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Arianta

BazHum

BazHum - pełne teksty

CEEOL

CEJSH

CEON Biblioteka Nauki

CiteFactor

DOAJ

Electronic Journals Library

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)

IndexCopernicus

PBN

Pol-index

SHERPA/RoMEO

ZDB