Historia i Polityka

Historia i Polityka

O czasopiśmie

Czasopismo "Historia i Polityka" początkowo wydawane było jako seria, obecnie jest kwartalnikiem redagowanym na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. Przy jego tworzeniu współpracują przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich z Polski oraz całego świata.

ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Indeksowane w: Arianta, BazHum, DOAJ, CEJSH, CEEOL, CEON Biblioteka Nauki, CiteFactor, Electronic Journals Library, ERIH PLUS, IndexCopernicus, PBN, POL-Index, SHERPA/RoMEO, ZDB.

Za publikację w czasopiśmie można otrzymać 70 punktów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Znajdź nas i polub na Facebook!