Autor - szczegóły

Gawron, Katarzyna, Polska

  • No 1 (2005) - Artykuły
    Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1918-1939 jako przyczynek do badań nad konfederacją polsko-czechosłowacką 1939-1943
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism