Autor - szczegóły

Serowaniec, Maciej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

  • Vol 14 (2014): Tom XIV - Artykuły
    Europeizacja tradycyjnych funkcji polskiego parlamentu w świetle postanowień traktatu z Lizbony oraz ustawy kooperacyjnej z 8 października 2010 roku
    Abstrakt  PDF
  • Vol 17 (2015): Tom XVII - Artykuły
    Wiedeński model kontroli spraw unijnych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – teoria i praktyka
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism