Studia Iuridica Toruniensia

Studia Iuridica Toruniensia

O czasopiśmie

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopenika w Toruniu

ISSN online: 2391-7873

ISSN wersji papierowej: 1689-5258

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0523/2021/1 z dnia 14 grudnia 2022 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych".

Tom 31 Nr 2 (2022)
Wednesday, Mar 15, 2023
Spis treści tego numeru
Artykuły
Redakcja
487-488