Studia Iuridica Toruniensia

Studia Iuridica Toruniensia

O czasopiśmie

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopenika w Toruniu

ISSN online: 2391-7873

ISSN wersji papierowej: 1689-5258

Ogłoszenia


Thursday, Sep 22, 2022

Nabór do tomu XXXII (2023)

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do tomu XXXII (2023) Studia Iuridica Toruniensia.

Więcej
Tom 30 (2022): Tom XXX
Wednesday, Sep 28, 2022
Spis treści tego numeru
Artykuły