O czasopiśmie

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Ogłoszenia


Saturday, Oct 16, 2021
Nabór artykułów do tomu XXX

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, glos i recenzji.

Więcej
Tom 29 (2021): Tom XXIX
Wednesday, Nov 24, 2021
Spis treści tego numeru
Artykuły
Dorota Sylwestrzak
385-405