Autor - szczegóły

Kowalska (tłumaczenie artykułu), Małgorzata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 2, No 21 (2015) - Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych
    Definiowanie i pomiar orientacji seksualnej – przegląd
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism