Autor - szczegóły

Rokicka-Murszewska, Karolina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 24 (2019): Tom XXIV - Artykuły
    Kara pieniężna za niewydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie – wybrane problemy
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism