Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2015) Hermeneutyka procesu edukacyjnego. Bildung jako kolektywna intencjonalność Abstrakt
Francesco Forlin
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Szkoła dla Innego. Filozofia i pedagogika dialogu w edukacji międzykulturowej Abstrakt  PDF
Jadwiga Serkowska-Mąka
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby Abstrakt  PDF
Marta Buk-Cegiełka
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi Abstrakt  PDF
Marek Budajczak
 
Vol 18 (2015) Osąd, wyobraźnia i Bildung Abstrakt
Roger Savage
 
Vol 23, No 1 (2020): Doświadczanie wartości w wychowaniu chrześcijańskim Wyśpiewać wartości. Wychowanie chrześcijańskie na lekcjach języka angielskiego w katolickiej szkole podstawowej w Belfaście Abstrakt  PDF
Jakub Adamczewski
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Aktywizacja środowiska lokalnego: od teorii do praktyki – historia edukacyjnego projektu Abstrakt  PDF
Wiktor Sawczuk
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Biurokratyzacja i ideologizacja w polskiej szkole – wyniki badań własnych Abstrakt  PDF
Bogdan Stańkowski
 
Vol 17 (2014) Edukacja Europejska i zadania polskiej edukacji w latach 2012–2025 Abstrakt  PDF
Czesław Banach
 
Vol 22, No 3 (2019): Profilaktyka społeczna. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne Prawo dziecka do edukacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej instytucji pieczy zastępczej Abstrakt  PDF
Halina Aleksandra Bejger
 
Vol 20, No 4 (2017): The Role of Literature in Moral Education Wzmacnianie rezyliencji poprzez bajki. Dziewczyna bez rąk braci Grimm Abstrakt
Marcin Kaźmierczak
 
Vol 22, No 1 (2019): Szkoła w przestrzeni przemian społecznych. Wybrane zagadnienia Model edukacji religijnej w Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz we Wspólnocie Kościoła Sainte-Marie w Mont-Saint-Aignan Abstrakt  PDF
Tomasz Dariusz Mames
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczenie się przez całe życie. Historia i teraźniejszość koncepcji polityczno-oświatowej Abstrakt
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
 
Vol 19, No 1 (2016): Filozofia i aksjologia edukacji Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill Abstrakt
Giuseppe Mari
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 23, No 2 (2020): Uniwersytet w tradycji akademickiej Poglądy profesorów uniwersytetów europejskich na temat edukacji kobiet na poziomie wyższym. Analiza wybranych czasopism kobiecych Królestwa Polskiego z II połowy XIX i początku XX wieku Abstrakt  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Posthumanizm: zagrożenie, możliwość i wyzwanie Abstrakt
Giuseppe Mari
 
Vol 20, No 1 (2017): A Crisis of Humanity? Transhumanism, Posthumanism and the Future of Education Homo Perfectus versus Educatio. Filozoficzne refleksje na temat transhumanizmu i edukacji Abstrakt
Pavol Dancák
 
Vol 23, No 1 (2020): Doświadczanie wartości w wychowaniu chrześcijańskim Rozwój w świetle podstawowych kategorii myśli Johna Deweya Abstrakt  PDF
Bartłomiej Zdzisław Krasny
 
Vol 21, No 3 (2018): Social Contexts of Education Dwujęzyczna edukacja przyszłych pedagogów społecznych jako gwarancja ich mobilności zawodowej Abstrakt
Svitlana Sytnyakivska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. „Szkoła” źródłem w badaniach historyczno-pedagogicznych polskich instytucji edukacyjnych doby zaborów Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Kierunki działalności edukacyjnej organizacji polskich w Prusach Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Paweł Śpica
 
Vol 20, No 3 (2017): Edukacja domowa. Stan i perspektywy Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty Abstrakt  PDF
Renata Królikiewicz
 
Vol 19, No 4 (2016): Tożsamość młodzieży Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łotewskich instytucjach edukacyjnych w teorii i praktyce Abstrakt
Marite Rozenfelde
 
Vol 22, No 2 (2019): Współczesna polska rodzina wobec niektórych dylematów pedagogicznych Rodzice wobec wychowania seksualnego młodzieży. Raport z badań Abstrakt  PDF
Ewa Rojewska
 
1 - 25 z 47 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism