Studia Paedagogica Ignatiana

Studia Paedagogica Ignatiana

O czasopiśmie

Ogłoszenia


Monday, Jan 16, 2023

Planowane tematy na rok 2024

1/2024

Resilience in our society: how to build opportunities for growth

Deadline for submitting texts: 15.12.2023

Fostering resilience in society is a challenge we face as human beings. We currently see how important it is to know how to get up once we have fallen: this is how humanity prospers and moves on. In a context as competitive -and at the same time as diffuse and liquid- as the current one, the acquisition of this competence is imperative. There is a proverb attributed to African cultures that says that “it takes a village to raise a child”; well, this community, that town, is nothing more than a pillar of resilience for those children who grow up in it, because the affective support they receive from them motivates them to be better and to keep walking. And along with this support we also find more pillars such as positive thinking, spirituality, internal center of control, reasons to fight, commitment to others, sense of humor, narrative and self-narrative, among others. This gives rise to infinite ways to learn to be resilient as well as many opportunities from which to blend a life with attitudes and tools willing to face adversities, a life in which the scars are nothing more and nothing less than beautiful memories of difficult times that could have destroyed us but instead they have made us grow.

We invite all those interested to share their research reports and theoretical studies on the above-mentioned issues, with special emphasis on the different disciplines from which the study of resilience can be approached: education, philosophy, psychology, anthropology and literary studies.

2/2024

Badania pedeutologiczne. Problemy teoretyczne i metodologiczne 

Termin nadsyłania tekstów do: 28.02.2024

Kolejny tom czasopisma  zostanie poświęcony  teoretycznym i metodologicznym problemom badań pedeutologicznych. 

Proponowane obszary tematyczne  nadsyłanych tekstów:
•        Myśl pedeutologiczna i jej przedstawiciele.
•        Koncepcje badań pedeutologicznych.
•        Mistrzowie szkół naukowych i „wychowawcy „ nauczycieli.
•        Nauczyciele w środowisku szkolnym i życiu społecznym. 

 

3/2024

 Wielowymiarowość relacji człowieka we współczesnym świecie: relacje ja-ja, ja-inni, ja-świat

Termin nadsyłania tekstów do: 30.04.2024

Człowiek od wczesnego dzieciństwa buduje relacje wobec samego siebie (ja), wobec innych ludzi (ja-inni), wobec świata (ja-świat). Od nas dorosłych zależy, czy te relacje będą prawidłowe czy będą pełne wyzwań i trudności. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie, czy my rodzice, wychowawcy, społeczeństwo wyposażamy młodych ludzi w kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych dojrzałych relacji wobec własnego ja, wobec innych ludzi - rodziców, dziadków, rówieśników, partnerów życiowych i wobec świata, w tym wobec naszej planety? Jaką spuściznę im zostawiamy? Zdrowie czy problemy psychiczne? Bliskie relacje czy zależność i współuzależnienia? Bezpieczny świat czy zagrożenia dla naszej planety?

W kolejnym numerze czasopisma przyjrzymy się wielowymiarowościom tych relacji, wydobywając oba ich, zdrowe, jak i zaburzone aspekty.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do podzielenia się opracowaniami teoretycznymi oraz raportami badawczymi dotyczącymi powyższych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych na temat wielowymiarowości relacji człowieka we współczesnym świecie.

Więcej
Tom 27 Nr 1 (2024): Resilience in Our Society: How to Build Opportunities for Growth
Wednesday, Mar 27, 2024
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
Wprowadzenie
Cintia Carreira Zafra
9-12
Cintia Carreira Zafra
13-16