O czasopiśmie

Ogłoszenia


Thursday, Oct 22, 2020
Planowane tematy na rok 2021

1/2021

Duchowość w edukacji

Spirituality in Education

Termin nadsyłania tekstów: 31.12.2020

 

2/2021

Teoria i praktyka opieki. Historia i współczesność

Theory and Practice of Care: The History and Present Situation

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2021


3/2021

Mistrzostwo w nauce i edukacji

Mastery in science and education

Termin nadsyłania tekstów: 30.06.2021


4/2021

Art Therapy and Creative Social Rehabilitation

Arteterapia i twórcza resocjalizacja

Termin nadsyłania tekstów w języku angielskim: 31.08.2021Więcej