O czasopiśmie

Ogłoszenia


Saturday, Nov 27, 2021
Planowane tematy na rok 2022
 

1/2022

Zdrowie. Dobrostan. Edukacja

Termin nadsyłania tekstów: 31.01.2022

2/2022

Historycy wychowania w latach 1945-2021

Termin nadsyłania tekstów: 31.03.2022

3/2022

Etyka w edukacji

Termin nadsyłania tekstów: 30.06.2022

4/2022

Prevention of Child and Youth Violence

Termin nadsyłania tekstów w języku angielskim: 31.08.2022

Więcej