Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 11 (2016) Dydaktyczne mierzenie się z przekładem: Joanna Dybiec-Gajer, Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków 2013, 345 stron Abstrakt  PDF
Lech Zieliński, Emilia Kubicka
 
No 9 (2014) Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu Abstrakt  PDF
Ewa Białek
 
No 11 (2016) Pieriewodka – dydaktyka po godzinach Abstrakt  PDF
Monika Krajewska
 
No 3/4 (2008) Uniwersytecka dydaktyka przekładu w Polsce i za granicą Abstrakt  PDF
Rafał Szubert
 
No 7 (2012) Problemy organizacyjne i dydaktyczne specjalizacji translatorycznej na filologii rosyjskiej Abstrakt  PDF
Zofia Nowożenowa
 
No 13 (2018) Rola obrazu w dydaktyce przekładu filmowego Abstrakt  PDF
Maria Mocarz-Kleindienst
 
No 13 (2018) Tłumaczenie ustne: jakość a skale oceny Abstrakt  PDF
Ewa Kościałkowska-Okońska
 
No 6 (2011) Embarras de choix – nazwy własne jako odwieczny problem w dydaktyce tłumaczenia pisemnego. Między normą a uzusem (na przykładzie tekstów polskich i rosyjskich) Abstrakt  PDF
Anna Szczęsny
 
No 10 (2015) Kilka słów o kanadyjskim „przemyśle tłumaczeniowym” Abstrakt  PDF
Ewelina Bujnowska
 
No 5 (2009) Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces Abstrakt  PDF
Paweł Kubiak
 
No 3/4 (2008) „Prawdziwi przyjaciele tłumacza” a dydaktyka i praktyka przekładu Abstrakt  PDF
Magdalena Lisiecka-Czop
 
No 8 (2013) Rozwijanie kompetencji pozyskiwania informacji w dydaktyce przekładu na przykładzie pracy ze słownikami i tekstami paralelnymi Abstrakt  PDF
Katarzyna Siewert
 
No 11 (2016) Dylematy w dydaktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld
 
No 10 (2015) Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych Abstrakt  PDF
Hanna Stypa
 
No 8 (2013) Polskie i bułgarskie umowy prawa cywilnego jako teksty modelowe i ich zastosowanie w dydaktyce przekładu Abstrakt  PDF
Natalia Długosz
 
No 6 (2011) Modele kształcenia tłumaczy w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedziny prawa Abstrakt  PDF
Ksenia Gałuskina, Lucyna Marcol
 
No 8 (2013) Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji Abstrakt  PDF
Monika Sułkowska
 
Vol 14 (2019) Miejsce dydaktyki przekładu w planach nauczania na kierunkach kształcących romanistów w polskich ośrodkach uniwersyteckich Abstrakt  PDF
Halina Chmiel-Bożek
 
No 8 (2013) „Pyszne” tłumaczenie, czyli jak uczyć przekładu przepisów kulinarnych z języka angielskiego na język polski Abstrakt  PDF
Beata Piecychna
 
No 8 (2013) Dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście rozwoju kompetencji tłumaczeniowej Abstrakt  PDF
Ewa Kościałkowska-Okońska
 
No 8 (2013) Kształcenie umiejętności korzystania ze słowników u tłumaczy nieprofesjonalistów z perspektywy leksykografii i dydaktyki przekładu Abstrakt  PDF
Magdalena Kopczyńska
 
No 8 (2013) Specyfikacja jako instrument kontekstualizacji aktu tłumaczeniowego – między teorią a praktyką dydaktyki przekładu Abstrakt  PDF
Joanna Dybiec-Gajer
 
No 1 (2005) Czynności pozajęzykowe w procesie translatorycznym – kilka uwag w kontekście kształcenia tłumaczy Abstrakt  PDF
Krzysztof Nerlicki
 
No 1 (2005) Kształcenie filologiczne a dydaktyzacja przekładu Abstrakt  PDF
Ewa Kościałkowska-Okońska
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism