Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 2 (2006) Od wierności do śmieszności. Kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski Abstrakt  PDF
Lech Zieliński
 
No 7 (2012) Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich Abstrakt  PDF
Hanna Biaduń-Grabarek, Józef Grabarek
 
No 13 (2018) Przekład polskich i niemieckich nazw szpitali jako nazw instytucji. W poszukiwaniu ekwiwalentów Abstrakt  PDF
Magdalena Łomzik
 
No 10 (2015) Wybrane problemy tłumaczenia frazeologii polskiego języka prawnego na język niemiecki Abstrakt  PDF
Katarzyna Siewert-Kowalkowska
 
No 10 (2015) Tłumaczenie z języka polskiego na język francuski w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą: słowniki dwujęzyczne i teksty paralelne w pracy tłumacza Abstrakt  PDF
Mirosław Karykowski
 
No 2 (2006) Transformacje w procesie tłumaczenia na przykładzie przydawki rozwiniętej w języku polskim i w języku niemieckim Abstrakt  PDF
Agnieszka Vogelgesang-Doncer
 
No 10 (2015) Konstrukcje metonimiczne w tłumaczeniu automatycznym Abstrakt  PDF
Anna Czekaj
 
No 5 (2009) Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę Abstrakt  PDF
Michał Garcarz
 
No 3/4 (2008) Pakiet SDL Trados – narzędzia pomocne w pracy tłumaczy Abstrakt  PDF
Agnieszka Mańkowska
 
No 7 (2012) Kiedy amator chce zostać specjalistą. Kilka uwag o jakości tłumaczenia prawniczego Abstrakt  PDF
Magdalena Kopczyńska
 
No 3/4 (2008) Rodzina Google w służbie tłumacza. Wyszukiwanie terminologii z pomocą Internetu Abstrakt  PDF
Krystyna Dziewańska
 
No 11 (2016) Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego i przysięgłego) Abstrakt  PDF
Roberto Mayoral Asensio
 
No 9 (2014) Przekładalność zbyt oczywista? Abstrakt  PDF
Magdalena Tosik
 
No 6 (2011) Kształcenie tłumaczy ustnych w kontekście wymogów egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego Abstrakt  PDF
Iwona Anna Ndiaye
 
No 9 (2014) Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej Abstrakt  PDF
Izabela Szymańska
 
No 11 (2016) Tytuł wieńczy dzieło, czyli między wiernością a poprawnością w przekładzie tytułów literackich (na przykładzie tłumaczeń tytułów podań ze zbioru Sagen der Grafschaft Glatz Richarda Kühnaua z języka niemieckiego na język polski) Abstrakt  PDF
Joanna Szczęk
 
No 6 (2011) Norma i jakość tłumaczenia partykuł na przykładzie instrukcji obsługi i tekstów lingwistycznych Abstrakt  PDF
Marek Laskowski
 
No 9 (2014) Socjologiczne spojrzenie na rolę tłumaczy literatury. Na przykładzie Wandy Kragen i recepcji literatur niemieckojęzycznych w Polsce po 1945 r. Abstrakt  PDF
Markus Eberharter
 
No 2 (2006) Formy adresatywne w przekładzie z języka angielskiego na polski Abstrakt  PDF
Agnieszka Szarkowska
 
No 11 (2016) Conrad w „Wiadomościach Literackich” Abstrakt  PDF
Agnieszka Adamowicz-Pośpiech
 
No 2 (2006) Wpływ czasowości reprezentowanej przez imiesłowy w języku polskim i niemieckim na tłumaczenie fraz imiesłowowych Abstrakt  PDF
Andrzej S. Feret
 
No 9 (2014) Gry wideo a przekład: nowe pole badań w obrębie tłumaczenia audiowizualnego Abstrakt  PDF
Ewa Drab
 
No 10 (2015) Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych Abstrakt  PDF
Hanna Stypa
 
No 2 (2006) Uwarunkowania kulturowe w tłumaczeniu sloganów reklamowych Abstrakt  PDF
Anna Dolata-Zaród
 
No 9 (2014) Kulturotwórcza rola tłumaczy poezji Zbigniewa Herberta na język niemiecki na przykładzie korespondencji poety z Heinrichem Kunstmannem oraz programu translatorskiego Karla Dedeciusa, w odniesieniu do myśli hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera – zarys ... Abstrakt  PDF
Aleksandra Burba
 
26 - 50 z 79 elementów << < 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism