Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 6 (2011) Zastosowanie funkcjonalno-tekstowego modelu przekładu tekstów specjalistycznych (na materiale polskich i rosyjskich tekstów prawnych i prawniczych) Abstrakt  PDF
Tatiana Siniawska-Sujkowska
 
No 6 (2011) Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych Abstrakt  PDF
Łucja Biel
 
No 5 (2009) O semiotyce przekładu Abstrakt  PDF
Anna Pieczyńska-Sulik
 
No 6 (2011) Wybrane aspekty tłumaczenia polskich i niemieckich terminów prawniczych funkcjonujących w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Siewert
 
No 10 (2015) Odbicie zwierciadlane czy złudzenie optyczne? – rzecz o kilku strategiach w tłumaczeniach tekstów literackich z języków polskiego i hiszpańskiego na język włoski Abstrakt  PDF
Cezary Bronowski
 
No 12 (2017) Potencjalne wykładniki napięć afektywnych w tłumaczeniach poezji dla dzieci Abstrakt  PDF
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 12 (2017) Der Begriff der Relevanz und dessen Anwendung auf die Rechtsübersetzung Abstrakt  PDF
Margarete Flöter-Durr
 
No 12 (2017) W jakim zakresie tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubszczyznę jest pośrednikiem między kulturami? Abstrakt  PDF
Hanna Makurat
 
No 11 (2016) Badania genologiczne w kontekście przekładu specjalistycznego Abstrakt  PDF
Justyna Giczela-Pastwa
 
No 13 (2018) Cristina Agosti-Garosci i Clotilde Garosci – zapomniane tłumaczki największych dzieł literatury polskiej na język włoski Abstrakt  PDF
Sylwia Skuza
 
No 12 (2017) Polski XVI-wieczny przekład poradnika Piotra Krescencjusza jako świadectwo przenikania kultur Abstrakt  PDF
Joanna Kamper-Warejko
 
No 6 (2011) Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej Abstrakt  PDF
Katarzyna Biernacka-Licznar
 
No 9 (2014) Problem przekładu cytatów literackich w tekście naukowym Abstrakt  PDF
Anna Bednarczyk
 
No 6 (2011) Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych Abstrakt  PDF
Lech Zieliński
 
No 12 (2017) Jerzy Adamski i jego nieznany przekład Dom Juana Moliera Abstrakt  PDF
Renata Niziołek
 
No 14 (2019) „Przyjdź i poznaj mnie”: refrakcje, adaptacje i symplifikacje Jądra ciemności J. Conrada w kulturze polskiej XXI wieku Abstrakt  PDF
Agnieszka Adamowicz-Pośpiech
 
No 12 (2017) „W trosce o zachodniego czytelnika”. Tłumacz w polityce, polityk w tłumaczeniu: francuski przekład autobiografii Droga nadziei Lecha Wałęsy Abstrakt  PDF
Magdalena Mitura
 
No 12 (2017) Tłumacz i skopos w filharmonii Abstrakt  PDF
Marta Kaźmierczak
 
No 10 (2015) Przekład specjalistyczny: teoria vs. praktyka (na materiale poradników dla tłumaczy) Abstrakt  PDF
Tatiana Siniawska-Sujkowska
 
No 12 (2017) Wiktor hr. Baworowski. Bibliofil i tłumacz Abstrakt  PDF
Markus Eberharter
 
No 12 (2017) Perspektywa przekładu powieści Kagi (1956) Tanizakiego Jun’ichirō z języka japońskiego na polski – kilka uwag na temat tłumaczenia Abstrakt  PDF
Marcelina de Zoete-Leśniczak
 
No 12 (2017) Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol Abstrakt  PDF
Mirosława Buchholtz
 
No 12 (2017) Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski Abstrakt  PDF
Eliza Pieciul-Karmińska
 
No 11 (2016) O niektórych konsekwencjach odwoływania się do nieaktualnego stanu badań i innych mankamentach książki Joanny Krzywdy Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach Kodeksu spółek handlowych na język niemiecki, Kraków 2014, 172 str Abstrakt  PDF
Bolesław Cieślik, Lech Zieliński
 
No 14 (2019) Apelatywne formy adresatywne w polskim nieprofesjonalnym tłumaczeniu komedii romantycznej What Women Want Abstrakt  PDF
Anna Bączkowska
 
1 - 25 z 90 elementów 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism