Łódzkie Studia Etnograficzne

Baner

Łódzkie Studia Etnograficzne

Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Od 2015 roku tomy profilowane są tematycznie.

Czasopismo „Łódzkie Studia Etnograficzne" znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej recenzowanych czasopism naukowych Directory of Open Access Journals (DOAJ) – https://doaj.org.

 „ŁSE" zakwalifikowane jest przez MNiSW do części B wykazu czasopism (3 punkty za publikację artykułu).

Informacje o archiwalnych tomach czasopisma można znaleźć na: http://lse.ptl.info.pl

Vol 56 (2017): Na Bałkanach / O Bałkanach

red. tematyczni: Božidar Jezernik i Grażyna Ewa Karpińska

Vol 55 (2016): Niematerialne

red. tematyczny: Anna Weronika Brzezińska

Vol 54 (2015): Culinaries, The

red. tematyczni: Grażyna Ewa Karpińska i Aleksandra Krupa-Ławrynowicz


Partnerzy platformy czasopism