O czasopiśmie

Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Od 2015 roku tomy profilowane są tematycznie.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” na ministerialnej liście czasopism naukowych otrzymały 70 punktów.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zarejestrowane są w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2450-5544.

Czasopismo „Łódzkie Studia Etnograficzne” znajduje się w bazach indeksacyjnych:

Scopus (https://www.scopus.com)

ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org)

IBSS – International Bibliography of Social Sciences (https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html)

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/pl/)

Bibliografia Etnografii Polskiej (http://www.ptl.info.pl/odie/)

 

Informacje o archiwalnych tomach czasopisma można znaleźć na: http://lse.ptl.info.pl

Ogłoszenia


Friday, Apr 8, 2022
CALL FOR PAPERS (t. 62, 2023)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu, którego tematem przewodnim będzie FOLKLOR SŁOWNY.

Do nadsyłania artykułów zapraszamy badaczy kultury, a przede wszystkim etnologów, antropologów
kultury i folklorystów, których zajmuje folklor słowny jako element kultury różnych środowisk i grup
społecznych. Interesują nas aktualnie prowadzone prace analityczne i interpretacyjne, dotyczące
przekazów doskonale znanych z folklorystycznej i etnograficznej tradycji badawczej. Oczekujemy
również na teksty poświęcone zjawiskom folkloru współczesnego, obecnego w różnych przestrzeniach
komunikacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie internetowe i mobilne, tworzonych w
nowych środowiskach folklorotwórczych.

Redaktorki tomu: dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska i dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Na teksty czekamy do 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły >>>

Więcej
Nr 60 (2021): Mapa
Sunday, Nov 7, 2021
Spis treści tego numeru
Materiały z terenu