O czasopiśmie

Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Od 2015 roku tomy profilowane są tematycznie.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” znalazły się na nowej, rozszerzonej liście czasopism naukowych i otrzymały 40 punktów.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zarejestrowane są w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2450-5544.

Czasopismo „Łódzkie Studia Etnograficzne” znajduje się w bazach indeksacyjnych:

Scopus (https://www.scopus.com)

ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org)

IBSS – International Bibliography of Social Sciences (https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html)

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/pl/)

Bibliografia Etnografii Polskiej (http://www.ptl.info.pl/odie/)

 

Informacje o archiwalnych tomach czasopisma można znaleźć na: http://lse.ptl.info.pl

Ogłoszenia


Thursday, Jun 10, 2021
ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA TEKSTÓW

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. 61, 2022 rok), którego tematem będzie ŚWIĘTOWANIE.

W planowanym tomie interesować nas będzie świętowanie w tradycyjnym i współczesnym wymiarze oraz w interdyscyplinarnym oglądzie. Zapraszamy do dyskusji m.in. na temat przemian tradycji świętowania, nowych świąt, ich rodowodu i funkcji, świętowania związanego ze wspólnotą wyznawanych wartości, z zabawą i stylem życia.

Redaktorkami tomu są dr hab., prof. UO Teresa Smolińska i dr hab., prof. UO Dorota Świtała-Trybek.

Termin nadsyłania tekstów to 31 grudnia 2021 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Więcej
Tom 59 (2020): Etnografia Animacja Edukacja
Monday, Nov 16, 2020
Spis treści tego numeru