Łódzkie Studia Etnograficzne

Łódzkie Studia Etnograficzne

O czasopiśmie

Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Od 2015 roku tomy profilowane są tematycznie.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” na ministerialnej liście czasopism naukowych otrzymały 70 punktów.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zarejestrowane są w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2450-5544.

Czasopismo „Łódzkie Studia Etnograficzne” znajduje się w bazach indeksacyjnych:

Scopus (https://www.scopus.com)

ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org)

IBSS – International Bibliography of Social Sciences (https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html)

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/pl/)

Bibliografia Etnografii Polskiej (http://www.ptl.info.pl/odie/)

 

Informacje o archiwalnych tomach czasopisma można znaleźć na: http://lse.ptl.info.pl

Ogłoszenia


Monday, Feb 27, 2023

CALL FOR PAPERS (tom 63, 2024)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu, którego tematem przewodnim będzie NIEMATERIALNE: ZARZĄDZANIE – WYZWANIA

Tom planujemy poświęcić niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, rozumianemu ściśle w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony tego dziedzictwa. Wydanie tomu zbiega się z trzema rocznicami, które zachęcają do podsumowań: w 2024 roku rozpocznie się trzecie dziesięciolecie funkcjonowania Konwencji, drugie dziesięciolecie działania w Polsce Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i przypadnie dziesięciolecie pierwszych wpisów na tę Listę. Jubileusze stanowią więc okazję do interdyscyplinarnej refleksji naukowej i krytycznego spojrzenia na jasne i ciemniejsze strony tego procesu oraz jego efekty czy problemy, które ujawnił.

Redaktorka tematyczna: dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Na teksty czekamy do 31 grudnia 2023 r.

Zobacz szczegóły >>>

Więcej
Tom 61 (2022): Świętowanie
Sunday, Nov 20, 2022

Redaktorki tematyczne: Teresa Smolińska, Dorota Świtała-Trybek

Spis treści tego numeru