Łódzkie Studia Etnograficzne

Łódzkie Studia Etnograficzne

O czasopiśmie

Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu.

Od 2015 roku tomy profilowane są tematycznie.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” na ministerialnej liście czasopism naukowych otrzymały 70 punktów (zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkonictwa Wyższego z dn. 5 stycznia 2024: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zarejestrowane są w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2450-5544.

Czasopismo „Łódzkie Studia Etnograficzne” znajduje się w bazach indeksacyjnych:

Scopus (https://www.scopus.com)

ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org)

IBSS – International Bibliography of Social Sciences (https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html)

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/pl/)

Bibliografia Etnografii Polskiej (http://www.ptl.info.pl/odie/)

 

Informacje o archiwalnych tomach czasopisma można znaleźć na: http://lse.ptl.info.pl

Ogłoszenia


Tuesday, Mar 5, 2024

CALL FOR PAPERS (tom 64, 2025)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu, którego tematem przewodnim będzie BIOGRAFISTYKA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ.

Na łamach czasopisma proponujemy dyskusję nad pojęciami, metodami i problemami towarzyszącymi uprawianiu biografistyki oraz refleksję na temat potrzeby tego rodzaju badań. Potrzeba badań biograficznych (w tym także analiza dorobku przedstawicieli dyscypliny) wyłania się jako kluczowy element śledzenia dziejów myśli antropologicznej. Jednak w przypadku popularyzacji sylwetek oraz dokonań badaczy i teoretyków nie chodzi jedynie o aspekt poznawczy. Biografie posiadają także moc kształtowania i umacniania tożsamości środowiskowej określonego grona uczonych.

Redaktorka tematyczna: dr Katarzyna Ceklarz (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Akademia
Nauk Stosowanych w Nowym Targu)

Na teksty czekamy do 31 grudnia 2024 r.

Zobacz szczegóły >>>

Więcej
Tom 62 (2023): Folklor słowny
Friday, Oct 20, 2023

Redaktorki tematyczne: Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Violetta Wróblewska

Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru