Studia Paedagogica Ignatiana: Ogłoszenia https://apcz.umk.pl/SPI "Studia Paedagogica Ignatiana". Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie pl-PL Planowane tematy na rok 2023 https://apcz.umk.pl/SPI/announcement/view/166 Studia Paedagogica Ignatiana 2022-06-11 Planowane tematy na rok 2022 https://apcz.umk.pl/SPI/announcement/view/148 Studia Paedagogica Ignatiana 2021-11-27 Planowane tematy na rok 2021 https://apcz.umk.pl/SPI/announcement/view/123 Studia Paedagogica Ignatiana 2020-10-22 Punktacja czasopisma https://apcz.umk.pl/SPI/announcement/view/46 Studia Paedagogica Ignatiana 2016-04-18