Rocznik Andragogiczny

Baner

Rocznik Andragogiczny

Rocznik Andragogiczny jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych, respektując różnorodność stanowisk, orientacji badawczych, stawiając pytania wynikające z teoretycznych oraz empirycznych analiz tej dziedziny nauki i praktyki społecznej.

Czasopismo jest indeksowane na listach  referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Artykuły publikowane w Roczniku Andragogicznym otrzymują
14 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Numery archiwalne 2006-2012

Archiwalne tomy "Rocznika Andragogicznego" za lata 2006-2012 znajdują się na stronie Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego:
www.ata.edu.pl


Partnerzy platformy czasopism