Rocznik Andragogiczny

Rocznik Andragogiczny

O czasopiśmie

Rocznik Andragogiczny jest czasopismem naukowym, które wspiera naukowy dyskurs i dokumentuje zmiany w obrębie teorii i praktyki edukacji dorosłych, respektując różnorodność stanowisk, orientacji badawczych, stawiając pytania wynikające z teoretycznych oraz empirycznych analiz tej dziedziny nauki i praktyki społecznej.

Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Artykuły publikowane w Roczniku Andragogicznym otrzymują
40 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Tom 28 (2021)
Thursday, Nov 25, 2021
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
Wprowadzenie
Hanna Solarczyk-Szwec
7-8
II. Analizy teoretyczne i badania andragogiczne