Studia Paedagogica Ignatiana

Baner

Studia Paedagogica Ignatiana

Vol 20, No 2 (2017): Przestrzenie społeczne i ich wpływ na wychowanie

Przestrzeń edukacyjna rozumiana jako ogół czynników, w tym m.in. miejsca, czasu, zastosowanej koncepcji wychowawczej, metod i środków wychowawczych, posiada znamienny wpływ na jakość wychowania. W tej przestrzeni najbardziej jednak oddziałują nie przedmioty i koncepcje, ale ludzie, którzy je wybierają.  Istotne wydaje się tu pytanie, które wychowanek powinien sobie zadać, dzięki inspiracji wychowawcy: Kim chcę być? Jakie wartości są dla niego istotne i które z nich chce wcielać w życie, aby mógł uznać je za cenne i spełnione?

 Partnerzy platformy czasopism