Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 10 (2015) Odbicie zwierciadlane czy złudzenie optyczne? – rzecz o kilku strategiach w tłumaczeniach tekstów literackich z języków polskiego i hiszpańskiego na język włoski Abstrakt  PDF
Cezary Bronowski
 
No 13 (2018) Indywidualna stylistyka autora w przekładzie literackim na przykładzie powieści Joanny Bator "Piaskowa góra" i jej tłumaczenia na język niemiecki Abstrakt  PDF
Dawid Łuczak
 
No 12 (2017) W jakim zakresie tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubszczyznę jest pośrednikiem między kulturami? Abstrakt  PDF
Hanna Makurat
 
No 9 (2014) Problem przekładu cytatów literackich w tekście naukowym Abstrakt  PDF
Anna Bednarczyk
 
No 12 (2017) Wiktor hr. Baworowski. Bibliofil i tłumacz Abstrakt  PDF
Markus Eberharter
 
No 12 (2017) Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol Abstrakt  PDF
Mirosława Buchholtz
 
No 9 (2014) Barokowy uniwersalizm? (łaciński utwór Gwilhelma Stanihursta w polskim przekładzie Krzysztofa Zawiszy) Abstrakt  PDF
Ewa Kaczyńska
 
No 13 (2018) Tłumacze literaccy: realia i warsztat pracy Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld
 
No 13 (2018) Poprawić poprzednika? – Koncepty tłumaczy w serii translatorskiej. Na przykładzie opowiadania Panny z wilka Jarosława Iwaszkiewicza i niemieckich tłumaczeń Abstrakt  PDF
Anna Fimiak-Chwiłkowska
 
No 9 (2014) Tłumaczenie: asercja czy sugestia? Abstrakt  PDF
Beata Śmigielska
 
No 11 (2016) Dylematy w dydaktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld
 
No 9 (2014) Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera Abstrakt  PDF
Renata Niziołek
 
No 1 (2005) Ze sztućcem na rysia, czyli Pan Tadeusz po niemiecku Abstrakt  PDF
Rachel Pazdan, Agnieszka Buk
 
No 9 (2014) Próby poszerzenia granic świata we współczesnej prozie włoskiej Abstrakt  PDF
Katarzyna Maniowska
 
No 9 (2014) Kulturotwórcza rola tłumaczy poezji Zbigniewa Herberta na język niemiecki na przykładzie korespondencji poety z Heinrichem Kunstmannem oraz programu translatorskiego Karla Dedeciusa, w odniesieniu do myśli hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera – zarys ... Abstrakt  PDF
Aleksandra Burba
 
Vol 14 (2019) Między estetyką a lingwistyką. Koncepcja ewaluacji jakości tłumaczenia według Sigrid Kupsch - Losereit a przekład literacki Abstrakt  PDF
Małgorzata Jokiel
 
No 9 (2014) Przekład poezji jako wyzwanie dla tłumacza – na podstawie własnego doświadczenia tłumaczenia wierszy dziewiętnastowiecznego francuskiego poety Leconte de Lisle’a Abstrakt  PDF
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 
No 9 (2014) Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce Abstrakt  PDF
Joanna Warmuzińska-Rogóż
 
No 5 (2009) Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu literackiego Abstrakt  PDF
Anna Majkiewicz
 
Vol 14 (2019) Warsztat pracy tłumacza literatury: badania ankietowe Abstrakt  PDF
Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny
 
No 1 (2005) O tłumaczeniach liryków Tymoteusza Karpowicza przez Karla Dedeciusa Abstrakt  PDF
Katarzyna Krasoń
 
No 1 (2005) Wybrane aspekty przekładu aforyzmów na język niemiecki na przykładzie Myśli nieuczesanych Stanisława Jerzego Leca Abstrakt  PDF
Paweł Bąk
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism