Vol 2, No 19 (2014)

Spis treści

Oryginalne artykuły badawcze

Nina Ogińska - Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak
PDF
7-24
Violetta Kopińska
PDF
25-42
Adrianna Sarnat-Ciastko
PDF
43-60
Janina Duszyńska
PDF
61-80

Metaanalizy badań edukacyjnych

Marzenna Zaorska
PDF
81-96
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
PDF
97-128
Dorota Pankowska
PDF
129-148
Elżbieta Wieczór
PDF
149-166
Iwona Murawska
PDF
167-180

Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

Maria Czerepaniak - Walczak
PDF
181-194
Anna Pierzchała
PDF
195-210
Wanda Dróżka
PDF
211-234
Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska
PDF
235-256

Doniesienia z praktyki edukacyjnej

Anna Bieganowska, Anna Witek
PDF
257-270
Spis treści
 
PDF
Strony redakcyjne
 
PDF
Informacje o autorach, odbytych konferencjach oraz lista recenzentów
 
PDF


Partnerzy platformy czasopism