Vol 22 (2015)

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
11-13

Jubileusz Profesor Olgi Czerniawskiej

Kalendarium biograficzne Profesor Olgi Czerniawskiej
Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda
PDF
17-22
Elżbieta Woźnicka
PDF
23-38
Księga Jubileuszowa dla Profesor Olgi Czerniawskiej
Ewa Skibińska
PDF
39-50
Wartość współpracy naukowej
Józef Półturzycki
PDF
51-56
Sprawozdanie i fotorelacja z seminarium naukowego „Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania” z okazji jubileuszu 85. urodzin, 60-lecia pracy naukowej oraz 20-lecia pracy w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej
Elżbieta Woźnicka
PDF
57-64

I. Analizy teoretyczne i badania edukacji dorosłych

Danuta Wajsprych
PDF
67-78
Alicja Jurgiel-Aleksander
PDF
79-100
Joanna Golonka-Legut
PDF
101-118
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
119-134
Piotr Błajet, Beata Przyborowska
135-148
Alicja Kozubska
149-162
Katarzyna Jarosz
PDF
163-180
Beata Stachowiak
181-196
Robert Opora
PDF
197-212
Małgorzata Henryka Kowalczyk
213-227

II. Edukacja dorosłych z międzynarodowej perspektywy

Hanna Kostyło
PDF
231-244
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
245-266
Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha
267-276
Beata Pietkiewicz-Pareek
277-286

III. Z historii teorii i praktyki edukacji dorosłych

Agnieszka Stopińska-Pająk
PDF
289-300
Danuta Apanel, Tomasz Maliszewski
301-312
Tadeusz Aleksander
PDF
313-324
Małgorzata Stawiak-Ososińska
PDF
325-338

IV. Raporty z projektów edukacyjno-badawczych

Joanna Krystyna Wawrzyniak
PDF
Przemysław Ziółkowski
355-361

V. Aktualia

Doktorat. Katarzyna Jarosz „Znaczenie aktywności kulturalnej dla jakości życia człowieka dorosłego”
Joanna Janik-Komar
PDF
365-366
Doktorat. Henryka Radziejowska „Znaczenie amatorskiej działalności teatralnej w procesie uczenia się człowieka dorosłego”
Arkadiusz Wąsiński
PDF
366-368
Doktorat. Piotr Szpakowski „Dorosłość w kontekście wartości i edukacji. Andragogiczna perspektywa badawcza”
Anna Gutowska
PDF
368-369
Prof. Eugenia Anna Wesołowska (1929–2016)
Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk-Szwec, Andrzej Gałkowski, Renata Góralska, Alina Matlakiewicz, Beata Przyborowska, Witold Wojdyło
PDF
370-374
Eugenia Malewska (1935–2015)
Marzenna Zaorska
PDF
374-380
Pożegnanie Profesor Eugenii Malewskiej
Zbigniew Kwieciński
PDF
380-382
IX Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – czas w badaniach biograficznych”, Uniwersytet Łódzki, 6–7.02.2015 r.
Anna Gutowska
PDF
383-387
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana rzeczywistość”, Toruń, 26–27.03.2015 r.
Michał Szykut
PDF
387-388
Dwadzieścia lat Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, Słupsk, 31.03.2015 r.
Jolanta Kapiszka
PDF
389-391
IX Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „ Nie trać prędkości! – Żyj! Ucz się! Działaj!”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 27.05.2015 r.
Iwona Górecka, Mateusz Szafrański
PDF
391-393
XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21.05.2015 r.
Anna Matusiak
PDF
393-401
Sprawozdanie z seminarium „Inspiracje pedagogią freinetowską. Dzienniki Haliny Semenowicz”, Toruń, 08.06.2015 r.
Agata Szwech
PDF
401-403
Konferencja Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, O. Toruń i Bydgoszcz „Wychowanie do wartościowego życia jednostki i wspólnoty”, Bydgoszcz–Toruń, 19–20.10.2015 r.
Anna Maria Kola
PDF
403-407
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nowy wymiar społeczny kształcenia zawodowego”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 28.10.2015 r.
Agata Chabior
PDF
407-411
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Jesienne Spotkania Andragogiczne – Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Katowice, 18.11.2015 r.
Jerzy Semków, Joanna Golonka-Legut, Arkadiusz Wąsiński
PDF
411-413
Międzynarodowe Sympozjum „Senior w różnych kulturach”, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 23.11.2015 r.
Anna Maciuszek, Małgorzata Komarnicka
PDF
413-414
Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2015 roku
Tomasz Maliszewski
PDF
415-417

VI. Recenzje

Agata Chabior, Agnieszka Szplit (red.), Ageing and Old Age as a Task – Health, Activation, Development, Integration, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, ss. 289.
Małgorzata Krawczyk-Blicharska
PDF
421-424
Magdalena Czubak-Koch, Uczenie się w kulturze miejsca pracy, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2014, ss. 216.
Anna Matusiak
PDF
425-427
Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk (red.) Biografie i uczenie się, seria wydawnicza „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 219.
Izabela Symonowicz-Jabłońska
PDF
428-434
Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek (red.), Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2015, ss. 360.
Violetta Kopińska
PDF
435-439
Anna Jaroszewska, Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, ss. 546.
Łukasz Tomczyk
PDF
440-442
Krystyna Jędralska, Jolanta Bernais, Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ss. 285.
Anna Maria Kola
PDF
443-449
Ewa Kula, Marzena Pękowska, Polityczno-światowy wymiar edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 90.
Tomasz Maliszewski
PDF
450-452
Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, seria wydawnicza: „Za kurtyną resocjalizacji”, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2015, ss. 393.
Anita Kotlenga
PDF
453-456
Elizabeth Kübler-Ross, David Kessler, Lekcje życia, tłum. K. Popławski, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2014, ss. 216.
Artur Fabiś
PDF
457-458
Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Giovanni Lamura & Marta Renzi, Mariano Sánchez, Gil Viry & Eric Widmer, Andrzej Klimczuk, Paulo de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, Universität Konst
Kinga Majchrzak
PDF
459-461
Jan A. Malinowski, A. Wesołowska, Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2015, ss. 282.
Elżbieta Wieczór
PDF
462-466
Ewa Skibińska (red.), Kariery zawodowe andragogów. Studium empiryczne, Wydawnictwo ITEE, Warszawa 2015, ss. 179.
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
467-470
Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, Sylwia Słowińska (red.), „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ss. 402.
Iwona Murawska
PDF
471-473
“Revista Interamericana de Educación de Adultos”, CREFAL, Pátzcuaro (México) 2015, ss. 108 (nr 1), ss. 104 (nr 2).
Piotr Konieczny
PDF
474-477
„Rocznik Andragogiczny” 2014, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 564.
Adam Chyła
PDF
478-482

Felieton

Rok 2015
Józef Półturzycki
PDF
485-492

Uzupełnienie

Uzupełnienie
Tadeusz Aleksander
PDF
493


Partnerzy platformy czasopism