Vol 18 (2015)

Spis treści

Introduction

Introduction
Andrzej Wierciński
9-14
Wprowadzenie
Andrzej Wierciński
PDF
15-21

Articles and Dissertations

Roger Savage
25-40
Francesco Forlin
41-58
Małgorzata Przanowska
59-80
George Taylor
81-96
Tomas Domingo Moratalla
97-114
Lech Witkowski
115-128
Sebastian Purcell
129-148
Daniel Shuster
149-176
James Scott Johnston
177-202
Wen Ma
203-216
Francesco Brencio
217-246
Evangelos Tsempelis
247-263

Reviews

Klaudia Węc,Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje
Andrzej Wierciński
267-274
Klaudia Węc, Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje
Małgorzata Przanowska
275-282

Reports From The Conferences

A Report of the 3rd International Congress „The Word in Education. Good Practice in Times of Crisis”. Barcelona, November 27–28, 2015
Paweł Kaźmierczak
285-289


Partnerzy platformy czasopism