No 8 (2013)

Spis treści

Wstęp
Monika Krajewska, Lech Zieliński
PDF
11-13

Teoria i praktyka przekładu

Joanna Albin
PDF
17-34
Anna Krzyżanowska
PDF
35-48
Anetta Luto-Kamińska
PDF
49-58
Monika Płużyczka
PDF
59-76
Barbara Walkiewicz
PDF
77-94

Dydaktyka przekładu

Natalia Długosz
PDF
95-106
Joanna Dybiec-Gajer
PDF
107-122
Magdalena Kopczyńska
PDF
123-136
Ewa Kościałkowska-Okońska
PDF
137-156
Monika Krajewska
PDF
157-168
Emilia Kubicka, Lech Zieliński
PDF
169-194
Beata Piecychna
PDF
195-210
Katarzyna Siewert
PDF
211-226
Monika Sułkowska
PDF
227-240

Recenzje i sprawozdania

Shreve, Erik Angelone (red.), Translation and Cognition, Amsterdam‒Philadelphia: John Benjamins, American Translators Association Scholarly Monograph Series XV, 381 stron (recenzja książki)
Ewa Kościałkowska-Okońska
PDF
241-246
Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Żuchowska (red.), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Zbiór dokumentów włoskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 303 strony (recenzja książki)
Artur Dariusz Kubacki
PDF
247-250
Wolfgang Pöckl, Ingeborg Ohnheiser, Peter Sandrini (red.), Translation – Sprachvariation – Mehrsprachigkeit. Festschrift für Lew Zybatow zum 60. Geburtstag, Wyd. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. 2011, 541 stron (recenzja książki)
Anna Małgorzewicz
PDF
251-256
Marco Cevoli, Sergio Alasia, Guida completa a OmegaT: tecniche, trucchi e consigli per traduttori e project manager, Narcissus Self-publishing, e-book (recenzja książki)
Claudio Salmeri
PDF
257-260
Grażyna Milińska, Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. Mit Übungen, Kommentaren und Fehleranalysen, Oldenbourg Verlag, München 2011, 262 strony (recenzja książki)
Barbara Sapała
PDF
261-266
Christiane Driesen, Haimo-Andreas Petersen, Gerichtsdolmetschen. Grundwissen und -fertigkeiten, Wyd. Narr, Tübingen 2011, 229 stron (recenzja książki)
Katarzyna Siewert
PDF
267-272
С.А. Попов, Информационные технологии переводчика: уч. пособие, НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород 2012, 234 страницы / S.A. Popov, Informacionnye tehnologii perevodčika: uč. posobie, izd. NovGU im. Âroslava Mudrogo, Velikij Novgorod 2012, 234s.
Tatiana Siniawska-Sujkowska
PDF
273-278
Maria Krysztofiak (red.), Probleme der Übersetzungskultur, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main (et al.), 2010, 270 stron (recenzja książki)
Marta Turska
PDF
279-284
Amelia Kiełbawska, Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza, Universitas, Kraków 2012, 156 stron (recenzja książki)
Lech Zieliński
PDF
285-288
Katarzyna Siewert, Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts. Eine deutsch-polnische kontrastive Studie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, 206 stron (recenzja książki)
Lech Zieliński
PDF
289-294
Jerzy Jarniewicz, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, 284 strony (recenzja książki)
Anna Ziółkowska
PDF
295-299


Partnerzy platformy czasopism