Vol 20 (2013)

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Józef Półturzycki, Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
21-24

II Zjazd Andragogiczny: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian, Toruń 15-16.05.2013 r.

Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Wprowadzenie w problematykę
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
25-28
Sprawozdanie z II Zjazdu Andragogicznego
Kinga Majchrzak, Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
29-38

I. Edukacja dorosłych – kompetencje – rynek pracy

Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
41-64
Alicja Jurgiel-Aleksander, Adam Jagiełło-Rusiłowski
PDF
65-74
Grzegorz Sanecki
PDF
75-90
Anna Kowal-Orczykowska, Anna Pabiańczyk
PDF
91-108
Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotová
PDF
109-118
Agata Wołowska
PDF
119-132

II. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa

Elżbieta Dubas
PDF
135-152
Sabine Schmidt-Lauff
153-172
Małgorzata Malec Rawiński
PDF
173-184
Renata Konieczna-Woźniak
PDF
185-200
János Szigeti Tóth
PDF
201-210
Zdzisław Aleksander
211-222
Marzenna Zaorska
PDF
223-236
Krzysztof Zajdel
PDF
237-252

III. Z historii teorii i praktyki edukacji dorosłych

Władysława Szulakiewicz
PDF
253-266
Józef Półturzycki
PDF
267-278
Tadeusz Aleksander
PDF
279-288
Jiří Pavlů
PDF
289-300
Kinga Majchrzak
PDF
301-312

IV. Edukacja dorosłych za granicą

Olga Czerniawska
PDF
313-330
Antra Carlsen
PDF
331-342
Tatiana Zaiczenko
PDF
343-354

V. Raporty z projektów badawczych

Martyna Pryszmont-Ciesielska
PDF
357-366
Anna Gutowska
PDF
367-386
Alina Matlakiewicz, Anna Matusiak
PDF
387-400

Aktualia

VII Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – osobliwości biografii edukacyjnych”, Łódź, 15–16 luty 2013r.
Joanna Stelmaszczyk
PDF
403-407
Aktywizacja seniorów – między powinnością a profesją – kształcenie i działanie, Kielce, 8–9 maja 2013 r.
Małgorzata Stawiak-Ososińska
PDF
408-414
XV Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Międzygórze, 20–24 maja 2013 r.
Magdalena Sasin
PDF
415-420
Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kształcenie przez całe życie. Edukacja ustawiczna dla zrównoważonego rozwoju”, Sankt Petersburg 31 maja – 2 czerwca 2013 r.
Ewa Kula
PDF
421-424
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka, wsparcie i resocjalizacja a środowisko lokalne. Perspektywy krytyczne” i VII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski, Lębork 05–06 lipca 2013 r.
Michał Szykut
PDF
425-428
ESREA: The 7th European Research Conference “Changing configurations of adult education in transitional times”), Berlin 4–7 września 2013 r.
Anna Matusiak, Agata Szwech
PDF
429-430
Jubileusz 30-lecia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Szymbark–Wieżyca, 7 listopad 2013 r..
Alina Leszczyńska, Monika Rolbiecka
PDF
431-434
Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy”– Poznań 27 listopada 2013 r.
Anna Wawrzonek, Małgorzata Rosalska
PDF
434-439
Sprawozdanie z seminarium naukowego „Narracje andragogiczne od pokolenia »boomu edukacyjnego« do pokolenia Y i Z” – Warszawa, 12 grudnia 2013 r.
Ewa I. Kurek
PDF
440-444
The project “Regional Network of Universities of the Third Age University of Economy in Bydgoszcz opportunity for the development of cultural and artistic seniors”
Przemysław Ziółkowski
PDF
445-446
Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2013 roku
Tomasz Maliszewski
PDF
447-452

VI. Zaproszenia

VIII Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”, Łódź, 7-8.02.2014 r.
 
PDF
453-454
VIII Zakopiańska Konferencja Andragogiczna "Społeczno-kulturowe aspekty czasu w kontekście uczenia się dorosłych, Zakopane, 15–16 maj 2014 r.
 
PDF
454-457
XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 26–29.05.2014 r.
 
PDF
457-458

Recenzje

Anna Anioł, Stanisław Anioł, Marian Śmidowski, „Materiały szkoleniowe w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków–Tarnobrzeg 2012
Artur Fabiś
PDF
461-464
Beata Borowska-Beszta, „Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju”, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013
Anna Frąckowiak
PDF
465-469
Beata Cytowska, „Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim”, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012
Anna Gutowska
PDF
470-472
Sebastian Dec, Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut (red.), „Wybrane zagadnienia profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej w kontekście pedagogiki nadziei”, Próby i Szkice Humanistyczne, t. 7, Wyd. WWSSE, Środa Wielkopolska 2013
Joanna Kamińska
PDF
473-478
Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński (red.), „Edukacyjna przestrzeń starości”, t. 1, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2012
Olga Czerniawska
PDF
479-481
Alicja Jurgiel-Aleksander: „Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno- -fenomenologiczne”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
Ewa Kurantowicz
PDF
482-485
Studia Poradoznawcze. Journal of Counsellogy 2012, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012
Olga Czerniawska
PDF
486-491
Bernd Käpplinger, Steffi Robak, Sabine Schmidt-Lauff (red.), „Engagament für die Erwachsenenbildung. Ethische Bezugsnahmen und demokratische Verantwortung“, Waxmann Verlag, Wiesbaden 2013
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
492-494
Michał Klichowski, „Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się”, Wyd. Impuls, Kraków 2012
Agata Szwech
PDF
495-497
Andrzej Klimczuk, „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok”, Wydawnictwo Wiedza i Edukacja, Lublin 2012
Iwona Murawska
PDF
498-501
Ewa Kurantowicz (red.), „Poradnik trenera osób starszych. Seria: Silver Team, czyli potęga doświadczenia”, Wyd. Dobre Kadry Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Wrocław 2013
Alina Matlakiewicz
PDF
502-504
Grzegorz Mazurkiewicz (red.), „Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
Anna Matusiak
PDF
505-509
Nina Ogińska-Bulik, „Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013
Małgorzata Rutkowska
PDF
510-516
Małgorzata Olejarz (red.), „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013
Anna Matusiak, Agata Szwech
PDF
517-522
Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska, Agnieszka Głowala (red.), „Edukacja jako całożyciowe doświadczenie”, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2012
Magdalena Przybylińska
PDF
523-525
Beata Przyborowska, „Pedagogika innowacyjności. Między teorią i praktyką”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013
Piotr Błajet
PDF
526-530
Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, „Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012
Kinga Majchrzak
PDF
530-534
Aneta Słowik, „Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013
Olga Czerniawska
PDF
535-538
Jan Socha (red.), „Z kochania się rodzi. Uniwersytety ludowe – przeszłość i teraźniejszość”, Oficyna Wydawnicza Stopka, Warszawa-Łomża 2013
Tomasz Maliszewski
PDF
539-541
Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk (red.), „Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie”, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2013
Agata Wołowska
PDF
542-544
Agata Wołowska, „Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013
Lidia A. Wiśniewska
PDF
545-548
Przemysław Ziółkowski, „Student 50+. Poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku”, Wyd. WSG, Bydgoszcz 2013
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
549-550
Rocznik Andragogiczny 2012, Wyd. ITE, Warszawa-Toruń 2012
Agnieszka Biedzińska, Agata Chorościn
PDF
551-555

Felieton

Rok 2013
Józef Półturzycki
PDF
559-564


Partnerzy platformy czasopism