Vol 20, No 3 (2017)

Spis treści

Introduction

Wprowadzenie
Marek Budajczak
PDF
9-12
Introduction
Marek Budajczak
13-16

Articles and Dissertations

Krzysztof Jakubiak
PDF
19-30
Urszula Bartnikowska, Joanna Maria Garbula
PDF
31-46
Marek Budajczak
PDF
47-62
Anna Włoch
PDF
63-83
Irena Pulak, Katarzyna Szewczuk
PDF
85-99
Aneta Kamińska
PDF
101-118
Małgorzata Agnieszka Samujło, Teresa Sokołowska-Dzioba
PDF
119-137

Case Reports

Monika Hajkowska
PDF
141-159
Renata Królikiewicz
PDF
161-181

Reviews

Nauczyciele szkół galicyjskich w egodokumentach Dorota Grabowska-Pieńkosz, Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 382
Witold Chmielewski
PDF
185-190
Wyzwania edukacyjnej codzienności wobec budowania sensu życia osób starszych w Polsce i Kanadzie Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, wydanie 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ss. 218
Anna K. Duda
PDF
191-193
Mistrz i uczeń – rozmowy o analizie transakcyjnej Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii
Aleksandra Gbyl
PDF
195-197
Nauczyciel „uwikłany” w system Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), Wyzwania szkolnej codzienności, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 260
Paulina Koperna
PDF
199-205
Terapia, dialog, interwencje Jak zmieniać zachowania dzieci i młodzieży, opracowanie zbiorowe: Artur Kołakowski, Małgorzata Dąbrowska- -Kaczorek, Jessica Minahan, Nancy Rappaport, Jerome Schultz, Eliza Wasilewska, Bogdan Guziński, Fraszka Edukacyjna, War
Edyta Laurman-Jarząbek
PDF
207-210

Reports From The Conferences

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI wieku”, Akademia Ignatianum w Krakowie, 18–19 października 2016 r.
Andrzej Grudziński
PDF
213-216
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji „Wczesna Edukacja Dziecka – Trywializacja czy Modernizacja?”, Kraków, 21–22 listopada 2016 r.
Jolanta Staniek
PDF
217-223
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, Kraków, 24–25 listopada 2016 r.
Estera Twardowska-Staszek, Magdalena Ciechowska, Marian Olejnik
PDF
225-233
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”, Lublin, 16–17 maja 2017 r.
Karolina Kmiecik-Jusięga
PDF
235-240


Partnerzy platformy czasopism