Vol 19, No 4 (2016)

Spis treści

Introduction

Introduction
Maria Marta Urlińska, Ewa Ogrodzka-Mazur
9-13
Wstęp
Maria Marta Urlińska, Ewa Ogrodzka-Mazur
PDF
15-19

Articles and Dissertations

Danuta Wajsprych
23-31
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska
33-48
Giuseppe Mari
49-65
Piotr Petrykowski
67-83
Olga Suchomlynska
85-94
Wioletta Kosowska -Maca
95-117
Joanna Juszczyk-Rygałło
119-137

Case Reports

Liudmyla Khoruzha
141-149
Svetlana Usca
151-162
Marite Rozenfelde
163-175
Barbara Szczęch, Irmina Rostek
177-192
Błażej Przybylski
193-208

Reviews

Transformacyjny model szkół kreatywnych [Ken Robinson, Lou Aronica, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia szkolnictwo, transl. Aleksander Baj, Element, Kraków 2015]
Maria Szymańska
211-217
Indywidualizacja procesu kształcenia [Magdalena Christ, Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015]
Aneta Kamińska
219-222

Reports From The Conferences

Międzynarodowa Letnia Szkoła Filozofii i Edukacji: Wychowanie i hermeneutyka podmiotu, Kraków, 23–27.05.2016
Paweł Kaźmierczak
225-229
Międzynarodowa konferencja naukowa: Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, Kraków, 9–10.06.2016
Ewa Sowa-Behtane, Agata Tatara, Magdalena Urlińska
231-236


Partnerzy platformy czasopism