Vol 27 (2020)

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie od Redakcji
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
7-8

Analizy teoretyczne i badania andragogiczne

Aneta Słowik
11-31
Paweł Seroka
PDF
33-56
Elżbieta Woźnicka
PDF
57-74
Agnieszka Majewska-Kafarowska
PDF
75-90
Marlena Duda
PDF
91-106
Maryla Koss-Goryszewska, Sylwia Walicka
PDF
107-121
Sulisława Borowska, Marek Byczkowski, Tomasz Maliszewski, Mariusz Mówka
PDF
123-150
Ewa Smuk-Stratenwerth
PDF
151-177
Bogáta Kardos
179-190

Raporty z projektów badawczo-wdrożeniowych

Sylwia Walicka, Karolina Rożalska, Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska
PDF
193-210
Przemysław Ziółkowski
PDF
211-229

Aktualia i recenzje

Habilitacja dra Tomasza Maliszewskiego
Kazimierz Jędrzejak
PDF
233-235
Sprawozdanie z VII Jesiennych Spotkań Andragogicznych – Seminarium Naukowego na temat „Człowiek w okresie późnej dorosłości wychodzący z potrzasku rzeczywistości cybernetycznej”, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicz
Jerzy Semków
PDF
236-237
Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha, Intymność – rozwój – edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 179
Iwona Murawska
PDF
238-240
Angelika Felska (red.), Z ludźmi ku ludziom. Uniwersytety ludowe pomiędzy teorią a praktyką, Fundacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, Mierzyn 2019
Tomasz Maliszewski
PDF
241-245
Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416
Izabela Symonowicz-Jabłońska
PDF
246-250
Joanna Golonka-Legut, Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019 – refleksja w kontekście praktyk uprawiania badań biograficznych
Alicja Jurgiel-Aleksander
PDF
251-255
Tomasz Maliszewski, Recepcja idei uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich do czasów I wojny światowej, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2019
Kazimierz Jędrzejak
PDF
256-260
Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych, Uczenie się w rodzinie. Perspektywa andragogiczna, CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 297
Alicja Szostkiewicz
PDF
261-263
Ewa Smuk-Stratenwerth i in. (red.), Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie, Grzybów 2020, ss. 174
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
264-265
Alicja Szostkiewicz, Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 199
Beata Cyboran
PDF
266-268
„Dyskursy Młodych Andragogów” 2019, t. 20, ss. 460
Karolina Dąbrowska-Pawlonka
PDF
269-270


Partnerzy platformy czasopism