Paedagogia Christiana

Baner

Paedagogia Christiana

Paedagogia Christiana jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

"Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem 'Wychowanie integralne' oraz 'Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki'" - zadanie finansowane w ramach umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podobny obraz

 

Vol 42, No 2 (2018)

Redaktorem tomu jest ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak.

"Stworzenie anglojęzycznych zeszytów tematycznych pod hasłem 'Wychowanie integralne' oraz 'Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki' - zadanie finansowane w ramach  umowy 702/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Vol 35, No 1 (2015)

Redaktorzy naukowi tomu:
Jarosław Horowski
Piotr Kostyło
Krzysztof Skorulski

Vol 33, No 1 (2014): Liberal education

redaktor tomu: Katarzyna WrońskaPartnerzy platformy czasopism