Przegląd Badań Edukacyjnych

Baner

Przegląd Badań Edukacyjnych

Czasopismo Przegląd Badań Edukacyjnych jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej.

Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism, opublikowanym w dniu 23 grudnia 2015 roku, czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych. Za publikację w "Przeglądzie Badań Edukacyjnych" autorzy i autorki otrzymują 13 punktów.

Czasopismo "Przegląd Badań Edukacyjnych" jest indeksowane na liście referencyjnej The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) oraz w ICI Journals Master List.

 Partnerzy platformy czasopism