O czasopiśmie

Rocznik przekładoznawczy jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością przede wszystkim zarobkową, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi polskich uczelni, zajmującymi się problematyką translacji również, a czasem przede wszystkim, od strony teoretycznej.
Nr 15 (2020)
Saturday, Dec 19, 2020
Spis treści tego numeru
Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński
7-9
Teoria i praktyka przekładu
Paula Gorszczyńska
159-173