Vol 21 (2014)

Spis treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
21-22

Jubileusz Profesora Józefa Półturzyckiego

Autobiografia zawodowa i naukowa
Józef Półturzycki
PDF
25-32
Renata Góralska
PDF
33-48
Izabela Symonowicz-Jabłońska
PDF
49-56
Monika Gromadzka
PDF
57-60

I. Analizy i badania edukacji dorosłych

Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
63-76
Marcin Muszyński
PDF
77-88
Beata Przyborowska
PDF
89-100
Jan Saran
PDF
101-112
Ekkehard Nuissl
PDF
113-118
Ewa Przybylska
PDF
119-132
Susan Yelich Biniecki, Haijun Kang
133-142
Dorota Gierszewski
PDF
143-156
Hanna Kostyło
PDF
157-172
Piotr Błajet
PDF
173-186
Katarzyna Maliszewska
PDF
187-196
Monika Gromadzka
PDF
197-212

II. Grupy (de)faworyzowane w teorii i praktyce edukacji dorosłych

Hanna Liberska
PDF
215-226
Marzenna Zaorska
PDF
227-236
Małgorzata Henryka Kowalczyk, Olga Adamowska
PDF
237-248
Ewa Sokołowska
PDF
249-258
Lidia Anna Wiśniewska
PDF
259-270
Sylwia Słowińska
PDF
271-282
Małgorzata Malec Rawiński
PDF
283-296
Tiina Tambaum
297-314

III. Z historii teorii i praktyki edukacji dorosłych

Józef Półturzycki
PDF
317-332
Tadeusz Aleksander
PDF
333-350
Józef Kargul
PDF
351-364
Jan Wnęk
PDF
365-378
Magdalena Jankowska-Guściora
PDF
379-390

IV. Edukacja dorosłych z międzynarodowej perspektywy

Bernd Käpplinger
393-410
Alina Klejna, Monika Mielewczyk
PDF
411-422
Niels Carstensen, Simon Voetmann, Kathrine Røll, Jesper Villadsen
423-434
Anna Maria Myszka-Gustafsson
PDF
435-446
Piotr Konieczny
PDF
447-456

V. Raporty z projektów edukacyjno-badawczych

Elżbieta Dubas
PDF
459-480
Monika Kłos, Małgorzata Burzyńska
PDF
481-486
Agnieszka Szplit, Małgorzata Stawiak-Ososińska
PDF
487-496
Kinga Majchrzak
PDF
497-502

VI. Zaproszenia

IX Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii „Czas w badaniach biograficznych”
 
PDF
505-506
Jubileusz 85-lecia Profesor Olgi Czerniawskiej
 
PDF
506-507
XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r.
 
PDF
507-509
Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty, Bydgoszcz–Toruń, 19–20 października 2015 r.
 
PDF
509-511

VII. Aktualia

Prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak
Józef Półturzycki
PDF
515-519
Habilitacja dr Alicji Jurgiel-Aleksander
Tomasz Maliszewski
PDF
519-521
Dorota Bąk-Gajda „Nieformalne nauczanie i uczenie się w procesie diagnozy kwalifikacyjnej”
Jadwiga Bąk
PDF
521-524
Joanna Golonka-Legut „Potencjał edukacyjny doświadczenia życiowego osób starszych z perspektywy czasu”
Martyna Pryszmont-Ciesielska
PDF
524-526
Monika Gromadzka „Doświadczenia edukacyjne studentek w wieku średniej dorosłości”
Karolina Deryńska
PDF
526-528
Marcin Muszyński „Aktywność osób starszych w przestrzeni badawczej gerontologii społecznej – ujęcie andragogiczne”
Anna Gutowska
PDF
528-530
Ryszard Borowicz (1945–2014)
Maria Marta Urlińska, Zbigniew Kwieciński
PDF
531-536
Stanisław Kawula (1939–2014)
Maria Marta Urlińska, Zbigniew Kwieciński
PDF
536-541
Zofia Żukowska (1932–2013)
Józef Półturzycki
PDF
541-544
Joanna Stemlaszczyk, Wojciech Świtalski: VIII Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się”, Uniwersytet Łódzki, 7–8.02.2014 r.
Joanna Stemlaszczyk, Wojciech Świtalski
PDF
545-546
I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Za kurtyną resocjalizacji”, Toruń, 27–28 marca 2014 r.
Michał Szykut
PDF
546-548
Sprawozdanie z VIII Zakopiańskiej Konferencji Andragogicznej 15–16 maja 2014 r.
Agnieszka Majewska-Kafarowska
PDF
548-550
VIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „poMOcSTudencka – Twój wybór, Twoje doświadczenie”, Toruń, 27 maja 2014 r.
Mateusz Szafrański
PDF
550-522
IV Międzynarodowa Konferencja „Resocjalizacyjny wymiar pomocy i wsparcia jako forma skutecznego rozładowywania napięć społecznych” oraz VIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski Lębork, 4–5 lipca 2014 r.
Michał Szykut
PDF
553-554
II Kongres Kuratorski „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”, Warszawa, 25–26 września 2014 r.
Michał Szykut
PDF
554-555
I Konferencja Gerontologiczna „Refleksje nad starością – Obiektywny i subiektywny wymiar starości”, Łódź, 26–27 września 2014 r.
Marcin Muszyński
PDF
555-556
Konferencja „Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni” Bydgoszcz, 10–11 grudnia 2014 r.
Przemysław Ziółkowski
PDF
556-559
Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
Michał Łużak, Anna Pokrzywnicka
PDF
559-561
Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2014 roku
Tomasz Maliszewski
PDF
561-563

VIII. Recenzje

Lorenzo García Aretio, Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital, UNED, Editorial Síntesis, Madrid 2014, ss. 318
Piotr Konieczny
PDF
567-569
Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk (red.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, seria wydawnicza: „Biografia i badanie biografii”, tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 241
Hanna Solarczyk-Szwec
PDF
570-572
Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014, ss. 512
Michał Szykut
PDF
573-575
Kamila Kacprzak, Roman Leppert, Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 177
Magdalena Przybylińska
PDF
576-577
Marcin Kafar, W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 154
Agata Szwech
PDF
578-580
Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, ss. 122
Artur Fabiś
PDF
581-582
Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 264
Łukasz Tomczyk
PDF
583-585
Marcin Muszyński (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 175
Kinga Majchrzak
PDF
586-590
Joanna Nawrocka, Społeczne doświadczenie starości: stereotypy, postawy, wybory, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, ss. 136
Katarzyna Marta Sygulska
PDF
591-593
Ewa Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 502
Alicja Elżbieta Szostkiewicz
PDF
594-596
Eleonora Sapia-Drewniak, Oświata Dorosłych (1957–1990) jako źródło do dziejów edukacji dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, „Studia i Monografie”, nr 515, Opole 2014, ss. 210
Józef Półturzycki
PDF
597-600
Aleksandra Semenowicz, Hanna Solarczyk, Agata Szwech (red.), Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, tom 1, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 545
Alina Matlakiewicz
PDF
601-603
Matylda Sierakowska, Irena Wrońska (red.), Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2015, ss. 357
Hanna Kostyło
PDF
604-605
Ewa Skibińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Agnieszka Stopińska-Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian: materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Toruń 15–16.05.2013 r., Wydawnictwo WSG, Warszawa–Bydgoszcz 2014, ss. 417
Iwona Murawska
PDF
606-607
Ewa Solarczyk-Ambrozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 479
Anna Matusiak
PDF
608-611
Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos, Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 304
Alicja Małgorzata Kamińska
PDF
612-614
Lidia Anna Wiśniewska, Kobiece ciało – kobieca psychika. Ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 305
Agata Wołowska
PDF
615-617
„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, ss. 356
Agata Chorościn, Agnieszka Biedzińska
PDF
618-624
„Edukacja Dorosłych: Adult Education and Competencies. Approaches of Researchers in Poland and Germany”
Piotr Kostyło
PDF
625-627
„Studia Poradoznawcze” 2013, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2013, ss. 349
Anna Kola
PDF
628-632
„Rocznik Andragogiczny” 2013, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 564
Małgorzata Rutkowska
PDF
633-637

Felieton

Rok 2014
Józef Półturzycki
PDF
641-646


Partnerzy platformy czasopism