Linguistica Copernicana

Linguistica Copernicana

O czasopiśmie

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Ogłoszenia


Monday, Dec 6, 2021

Punktacja czasopisma

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku czasopismu „Linguistica Copernicana” przypisano 40 punktów.

Więcej
Tom 19 (2022)
Tuesday, Feb 21, 2023
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
WSPOMNIENIA
ARTYKUŁY