Linguistica Copernicana

Linguistica Copernicana

O czasopiśmie

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Ogłoszenia


Wednesday, Jun 29, 2022

Nabór artykułów do numeru 20 (2023)

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru 20, który ukaże się w 2023 roku. 

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez platformę APCz: https://apcz.umk.pl/LinCop/about/submissions

 

Redakcja

Więcej
Tom 19 (2022)
Tuesday, Feb 21, 2023
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
WSPOMNIENIA
ARTYKUŁY