O czasopiśmie

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Ogłoszenia


Friday, Oct 1, 2021
Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów do numeru 19(2022).

Redakcja

Więcej
Tom 17 (2020)
Thursday, Apr 1, 2021
Spis treści tego numeru
Maciej Grochowski
9
ARTYKUŁY