https://apcz.umk.pl/LinCop/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Linguistica Copernicana: Ogłoszenia 2022-06-29T10:04:24+02:00 Open Journal Systems W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim. https://apcz.umk.pl/LinCop/announcement/view/169 Nabór artykułów do numeru 20 (2023) 2022-06-29T10:04:24+02:00 Linguistica Copernicana 2022-06-29T10:04:24+02:00 https://apcz.umk.pl/LinCop/announcement/view/150 Punktacja czasopisma 2021-12-06T18:15:17+01:00 Linguistica Copernicana 2021-12-06T18:15:17+01:00