Edukacja Dorosłych

Edukacja Dorosłych

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne od 1993 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej (1929-2016), która była jego redaktor naczelną do 2007 roku. W latach 2008-2017 redaktor naczelną była dr hab. Ewa Skibińska. Od 2018 r. funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk. W latach 1993 - 2007 wydawane jako kwartalnik, od 2008 roku - jako półrocznik.

Czasopismo jest indeksowane na listach referencyjnych: Central European Journal of Social Sciencies and Humanites (CEJSH), Index Copernicus International (ICI), The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Artykuły publikowane w Edukacji Dorosłych otrzymują 40 punktów zgodnie z klasyfikacją MNiSW.

Tom 86 Nr 1 (2022): Edukacja Dorosłych
Wednesday, Nov 2, 2022
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru
Wprowadzenie
Monika Sulik
7-9
WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY EDUKACJI DOROSŁYCH
POSZUKIWANIA BADAWCZE ANDRAGOGÓW
TEORIA I PRAKTYKA ANDRAGOGICZNA ZA GRANICĄ
Martyna Pryszmont, Hanna Achremowicz, Roksana Pilawska-Gronostaj, Kamila Wylęgły, Anna Chmiel
105-117
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI