http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

O czasopiśmie

 

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (15.07.2023) nasi Autorzy otrzymują 70 punktów za publikację tekstu. 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

 2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

3) Polindex,

4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

 

                            

           

Ogłoszenia


Friday, Sep 1, 2023

Mniejszości etniczne (i narodowe) w ich codzienności

Zbieramy teksty do tomu 1/2024. 

Więcej
Tom 44 Nr 2 (2022): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Saturday, May 20, 2023

PEDAGOGIKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Redakcja tematyczna tomu: Lidia Wiśniewska-Nogaj

 

Tłumaczenie na język angielski i korekta językowa tekstów anglojęzycznych były możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie dla Czasopism” – umowa nr RCN/SP/0517/2021/1

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie:


Zapraszamy do publikacji do tomu 2/2023.