http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

O czasopiśmie

 

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (01.12.2021) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

 2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

3) Polindex,

4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

 

                            

           

Ogłoszenia


Monday, Jun 13, 2022

Mniejszości narodowe i etniczne

Artykuły do numeru tematycznego AUNC Pedagogika  1/2023 przyjmujemy do 1 grudnia 2022.

Więcej
Tom 42 Nr 2 (2021): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Friday, Jan 28, 2022

redakcja 

 Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

 

Redaktor tematyczny:  Joanna Falkowska

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie:


Tomy 1/2022 i 2/2022 są już zamknięte.