http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

O czasopiśmie

 

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (05.01.2024) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. W 2023 r. punktacja wynosiła 70.

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

 2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

3) Polindex,

4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

 

                            

           

Ogłoszenia


Monday, Jun 13, 2022

Rozwój czasopism naukowych: “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

NAZWA ZADANIA:
Rozwój czasopism naukowych: “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Joanna Cukras-Stelągowska

DOFINANSOWANIE:
25000,00 zł

 

Więcej
Tom 46 Nr 2 (2023): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Wednesday, Feb 7, 2024

Redaktor:   Joanna Cukras-Stelągowska 

 

Tłumaczenie na język angielski i korekta językowa tekstów anglojęzycznych były możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie dla Czasopism” – umowa nr RCN/SP/0517/2021/1

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

NAZWA ZADANIA:
Rozwój czasopism naukowych: “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Joanna Cukras-Stelągowska

DOFINANSOWANIE:
25000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
25000,00 zł

Opis działania:

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich w czasopiśmie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymanie się pisma w międzynarodowym obiegu naukowym i bazach naukowych.

Projekt obejmuje:

  1. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez publikację artykułów w języku angielskim (tłumaczenie i profesjonalna korekta artykułów publikowanych w języku angielskim).
  2. Zwiększenie dostępności czasopisma dla czytelników i autorów z zagranicy.