http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

O czasopiśmie

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej.

                          Numery archiwalne do 2011 roku:

          www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

 

  • Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację w naszym piśmie. 

 

Z radością informujemy, że nasze czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018  r. Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwa szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

 

Na liście zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę znalazło się przygotowanie dwóch anglojęzycznych zeszytów tematycznych: pod hasłem "Nowe oblicza edukacji regionalnej" (2018) i "Najważniejsze księgi religijne źródłem inspiracji dla nauk o wychowaniu" (2019).

 

Znalezione obrazy dla zapytania index copernicus

 

 

 

 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

  wskaźnik ICV 2018: 79, 35

         


2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) Polindex,
4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

Znalezione obrazy dla zapytania erih plus

                            ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

  • REDAKCJA PRZYJMUJE TEKSTY DO NUMERU 1/2022  do 31 PAŹDZIERNIKA 2021.

    Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim
    lub angielskim 
     na adres mailowy: joanstel@umk.pl