http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

O czasopiśmie

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej.

                          Numery archiwalne do 2011 roku:

          www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

 

  • Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację w naszym piśmie. 

 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

  wskaźnik ICV 2018: 79, 35

2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) Polindex,
4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

Znalezione obrazy dla zapytania erih plus

                            ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

  • REDAKCJA PRZYJMUJE TEKSTY DO NUMERU 2/2022  do 15 stycznia 2022.

    Temat numeru: „Wsparcie młodzieży i młodych dorosłych wobec wyzwań 
    współczesnego świata”.
  • Szczegóły na temat planowanego numeru tematycznego znajdują się w zakładce: Ogłoszenia.
Tom 42 Nr 2 (2021): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Saturday, Nov 6, 2021

redakcja 

 Piotr Petrykowski i Joanna Cukras-Stelągowska

 

Redaktor tematyczny:  Joanna Falkowska