http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

O czasopiśmie

 

Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (01.12.2021) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. 

Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International

 2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

3) Polindex,

4) Google Scholar,

5) ERIH PLUS:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241                  

 

                            

           

Ogłoszenia


Monday, Jun 13, 2022

Mniejszości narodowe, etniczne i regionalne w Europie

Artykuły do numeru  AUNC Pedagogika  1/2023 przyjmujemy do 31 maja 2023.

Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenia poprzez platformę internetową.

Kontakt: Joanna Cukras-Stelągowska joanstel@umk.pl

Więcej
Tom 43 Nr 1 (2022): EDUKACJA I TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA – STAN, PERSPEKTYWY, IMPLEMENTACJA SZKOLNA
Tuesday, Feb 28, 2023

redakcja 

 Joanna Cukras-Stelągowska

 

Tłumaczenie na język angielski i korekta językowa tekstów anglojęzycznych były możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie dla Czasopism” – umowa nr RCN/SP/0517/2021/1

Spis treści tego numeru
OD REDAKCJI
Joanna Cukras-Stelągowska
7-9
NOTY O AUTORACH

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie:


Tomy 1/2022 i 2/2022 są już zamknięte.