https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika: Ogłoszenia 2022-06-13T10:39:47+02:00 Open Journal Systems <p> </p> <p><strong>Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.</strong></p> <p><strong> Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (01.12.2021) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. </strong></p> <p><strong>Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:<br />1) Index Copernicus International</strong></p> <p><strong> </strong><strong style="font-size: 0.875rem;">2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,</strong></p> <p><strong>3) Polindex,</strong></p> <p><strong>4) Google Scholar,</strong></p> <p><strong>5) ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241 </strong></p> <p> </p> <p><em><strong> </strong></em><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/announcement/view/167 Mniejszości narodowe i etniczne 2022-06-13T10:39:47+02:00 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 2022-06-13T10:39:47+02:00