https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika: Ogłoszenia 2021-10-05T16:12:57+02:00 Open Journal Systems <p> </p> <p><strong>Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.</strong></p> <p><strong> Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (01.12.2021) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. </strong></p> <p><strong>Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:<br />1) Index Copernicus International</strong></p> <p><strong> </strong><strong style="font-size: 0.875rem;">2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,</strong></p> <p><strong>3) Polindex,</strong></p> <p><strong>4) Google Scholar,</strong></p> <p><strong>5) ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241 </strong></p> <p> </p> <p><em><strong> </strong></em><strong> ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:</strong><em><strong><br /></strong></em></p> <ul> <li><strong>REDAKCJA PRZYJMUJE TEKSTY DO NUMERU 2/2022 do 15 stycznia 2022.<br /><br />Temat numeru: „Wsparcie młodzieży i młodych dorosłych wobec wyzwań <br />współczesnego świata”.</strong></li> <li><strong>Szczegóły na temat planowanego numeru tematycznego </strong><strong>znajdują się w zakładce:<em> Ogłoszenia.</em></strong></li> </ul> <p><strong> Numery archiwalne pisma do 2011 roku:</strong></p> <p> <a href="http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/">www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/</a></p>