Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

O czasopiśmie

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu archeologii Polski, powszechnej i antycznej. W jego ramach redagowane są też tomy tematyczne, takie jak Archeologia szkła i Archeologia podwodna. W artykułach prezentowane są aktualne wyniki badań i dokonań kadry naukowej Instytutu Archeologii UMK i współpracujących z nią badaczami z innych ośrodków naukowych w kraju oraz zagranicą.